• Higiene bàsica dels aliments
  • Aliments a evitar durant l’embaràs
  • Recomanacions d’hàbits saludables
  • Menús exemple
  • Altres consells i lactància
  • Seguiment durant tot l’embaràs
  • Pregunta pel PACK EMBARASSADA