Planificació dels menús de la residència geriàtrica

Revisió o creació del menú Basal i derivacions segons malalties dels residents. Servei d’atenció dietètica i dietoterapèutica per als residents. Tallers d’alimentació saludable o específics per a les diferents malalties, pels professionals del centre i pels residents.

Revisió de menús

Realització dels menús de derivacions per a diferents malalties

Realització dels menús per a al•lèrgies o intoleràncies alimentàries

Realització dels APPCC (prerequisits, registres dels controls,…)

Control assistencial dels pacients

Formació en manipuladors d’aliments per a gerocultores i personal de cuina

dietaporter-dieta-alimentacion-asesoramiento-nutricional-silvia-sabadell