Planificació de menús per a menjadors escolars

Segons la Llei de Sanitat i seguretat alimentària i Nutrició 17/2011 els menús de restauració col•lectiva hauran d’estar adaptats a les necessitats especials dels comensals que pateixin al•lèrgies o intoleràncies alimentàries. Totes les programacions de menús hauran d’estar confeccionades per professionals acreditats en Nutrició Humana i Dietètica.

Supervisió dels menús escolars.

Menús per a intoleràncies o al·lèrgies alimentàries i altres situacions especials.

Recomanacions pels sopars.

Realització dels APPCC (prerequisits, registres dels controls,…).

Formació en manipuladors d’aliments per a monitors del menjador i personal de cuina.

Estudi nutricional complet del menú.

Seguiment, consultes i suport telefònic o on-line.

Xerrades i/o tallers d’alimentació saludable.