Silvia Diets

Sílvia Gutiérrez

Dietista-Nutricionista materno-infantil

Consultora en lactància

Especialista en restauració per a col·lectivitats

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica per la UB (CESNID)

Dietista-Nutricionista Col·legiada pel Codinucat