Silvia Diets

Sílvia Gutiérrez

Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica per la Universitat de Barcelona (CESNID).

Dietista-Nutricionista Col·legiada pel Codinucat.

Experta en Coaching Nutricional.

Tècnic superior en Dietètica.

Formació en nutrició esportiva.

Formació continuada en alimentació i nutrició infantil.

Més de 5 anys de professió treballant en empreses de restauració per a col·lectivitats i en consulta dietètica.